ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Tablo

Przypominamy absolwentom o jutrzejszych (11.08.20 r.) zdjęciach do tablo. Zdjęcia będą wykonywane zgodnie z harmonogramem wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

Wyniki egzaminu maturalnego 2020

Drodzy Maturzyści

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy po odbiór wyników egzaminu maturalnego.

godz. 12.00 – klasa IIIA

godz. 12.30 – klasa IIIB

godz. 13.00 – klasa IIIC

godz. 13.30 – klasa IIID / IV LP

godz. 14.00 - absolwenci

Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

  1. Na teren szkoły wchodzimy zgodnie z harmonogramem wejściem od strony parkingu.
  2. Podczas pobytu na terenie szkoły należy zakrywać usta i nos oraz zachować dystans min. 1.5 m.
  3. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.
  4. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów.

Po wyniki egzaminu maturalnego należy przyjść osobiście z dokumentem tożsamości (można również upoważnić pisemnie inną osobę).

20. rocznica śmierci patrona szkoły ks. Józefa Tischnera

tischner"Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem,
potem filozofem, potem długo, długo nic,
a dopiero potem księdzem."

28 czerwca 2020 roku, czyli dokładnie 20 lat temu w Krakowie zmarł profesor ksiądz Józef Tischner. Urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu, młode lata spędził w Łopusznej. Studiował na Wydziale Teologicznym i Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Jako ksiądz wskazywał prawdy wiary.
Jako filozof inspirował do dojrzałych przemyśleń.
Jako nauczyciel nie bał się prowadzić ludzi przez aktualne problemy i trudne kwestie społeczne.

Nie zapominał również o swoich korzeniach. W nawiązującej do góralskiej gawędy ,,Historii filozofii po góralsku’’ księdza Józefa Tischnera, napisanej gwarą podhalańską, możemy przeczytać jakże skuteczny przepis na życie:
,,Radościami nie pogardzoj, od smutku uciekoj. Ka radość, tam i cnota. Ka smutek, tam grzychy, tam niecnota. Staroj się o radość, a za radościóm przydzie rozum i cało reśta.’’
Jego myśli są aktualne do dzisiaj.

Ksiądz profesor Józef Tischner jest wspaniałą inspiracją dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. W tym roku szkolnym patron szkoły stał się nam jeszcze bliższy za sprawą odwiedzin Kazimierza Tischnera – brata księdza Józefa Tischnera. Z okazji 20. rocznicy śmierci naszego patrona przypominamy kilka Jego myśli.

Czym jest mądrość?
,,Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją’’. (ks. Józef Tischner)

Czym jest miłość?
,,Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.’’ (ks. Józef Tischner)

Czym jest wolność?
,,Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka’’. (ks. Józef Tischner)

Co w życiu musimy, a co możemy?
,,Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.’’ (ks. Józef Tischner)

Dodatkowy termin sprawdzianu

Ogłaszamy dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych do klas pierwszych dwujęzycznych.

Kandydatów, którzy nie mogli wziąć udziału w pierwszym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (32) 4552228

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

Przebieg egzaminu wstępnego do  Liceum Sztuk Plastycznych

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z trwającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie kraju oraz podjętymi działaniami polegającymi na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii informujemy, że Regulamin Egzaminu Wstępnego ulega zmianie.

Nie przeprowadza się części ustnej egzaminu.

Czas trwania każdej części praktycznej to 60 min

Za każdą część egzaminu można dostać 20 pkt (3 części x 20 pkt = max 60 pkt) , aby zdać egzamin trzeba zdobyć 30 pkt

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia  podczas egzaminu wstępnego będzie zastosowany reżim sanitarny, polegający na stosowaniu maseczek oraz rękawiczek ochronnych, które po zajęciu stanowiska kandydat może zdjąć.  Ponadto informujemy, że maseczki i rękawiczki kandydat przynosi swoje. Środki dezynfekujące dostępne będą na terenie szkoły.

Jeśli w dniu egzaminu będzie sprzyjająca pogoda, egzamin odbędzie się na zewnątrz  budynku, na trawniku szkolnym wokół wierzby. Prosimy odpowiednio przygotować się i zabrać ze sobą wodę do picia oraz okrycie głowy. Jeśli pogoda nie będzie odpowiednia, egzamin przeprowadzimy w salach lekcyjnych, na drzwiach  wywieszone będą nazwiska kandydatów.

 

Termin egzaminu : 24.06.2020 godz. 10.00

Przed egzaminem należy dostarczyć:

-  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – plastyk  (można dostarczyć w późniejszym terminie należy o tym  poinformować w sekretariacie szkoły przed egzaminem)

Na egzamin należy przygotować:

1. Teczka

Podpisana teczka z rysunkami, pracami malarskimi, dyplomami z konkursów plastycznych, mogą być dołączone także prace z kursu,  nie przynosimy rzeźb i innych przestrzennych prac, można dołączyć zdjęcie wykonanej rzeźby lub innej pracy, na dołączonych pracach proszę na odwrocie napisać rok powstania

2. Narzędzia oraz materiały na egzamin

Należy zabrać: blok rysunkowy A3,ołówki, gumkę, temperówkę, farby, naczynie na wodę, wodę w plastikowej butelce, pędzle, paletę, plastelinę lub glinę – ok. 0,5 kg, narzędzia do pracy w glinie   (mały nożyk), podkładkę pod glinę ( żeby nie pracować bezpośrednio na stole),   legitymację szkolną

Szkoła nie pożycza narzędzi

Proszę ubrać się wygodnie i pamiętać, że to egzamin praktyczny i można się pobrudzić!

Przebieg egzaminu:

Egzamin obejmuje tylko część praktyczną na początku każdej części nauczyciel przedstawi temat waszego zadania oraz krótko objaśni jak go  należy zrobić. Podczas trwania egzaminu nauczyciele nie udzielają korekt i nie odpowiadają na pytania dotyczące zadania.

Malarstwo: 60 min

Rysunek: 60 min

Kompozycja przestrzenna: 60 min

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok