ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami klas według harmonogramu:

Klasy 1A,1B,1C,1D,1LSP - godz. 8.00

Klasy 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2LP, 2 LSP - godz. 9.30

Klasy 3A, 3B, 3C, 3D, 3LP, 4LP, 5OSSP, 6OSSP - godz. 11.00

Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 

Podczas przebywania w częściach wspólnych (m.in. korytarz) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

20. rocznica śmierci patrona szkoły ks. Józefa Tischnera

tischner"Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem,
potem filozofem, potem długo, długo nic,
a dopiero potem księdzem."

28 czerwca 2020 roku, czyli dokładnie 20 lat temu w Krakowie zmarł profesor ksiądz Józef Tischner. Urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu, młode lata spędził w Łopusznej. Studiował na Wydziale Teologicznym i Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Jako ksiądz wskazywał prawdy wiary.
Jako filozof inspirował do dojrzałych przemyśleń.
Jako nauczyciel nie bał się prowadzić ludzi przez aktualne problemy i trudne kwestie społeczne.

Nie zapominał również o swoich korzeniach. W nawiązującej do góralskiej gawędy ,,Historii filozofii po góralsku’’ księdza Józefa Tischnera, napisanej gwarą podhalańską, możemy przeczytać jakże skuteczny przepis na życie:
,,Radościami nie pogardzoj, od smutku uciekoj. Ka radość, tam i cnota. Ka smutek, tam grzychy, tam niecnota. Staroj się o radość, a za radościóm przydzie rozum i cało reśta.’’
Jego myśli są aktualne do dzisiaj.

Ksiądz profesor Józef Tischner jest wspaniałą inspiracją dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. W tym roku szkolnym patron szkoły stał się nam jeszcze bliższy za sprawą odwiedzin Kazimierza Tischnera – brata księdza Józefa Tischnera. Z okazji 20. rocznicy śmierci naszego patrona przypominamy kilka Jego myśli.

Czym jest mądrość?
,,Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją’’. (ks. Józef Tischner)

Czym jest miłość?
,,Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko.’’ (ks. Józef Tischner)

Czym jest wolność?
,,Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka’’. (ks. Józef Tischner)

Co w życiu musimy, a co możemy?
,,Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.’’ (ks. Józef Tischner)

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

Przebieg egzaminu wstępnego do  Liceum Sztuk Plastycznych

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z trwającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie kraju oraz podjętymi działaniami polegającymi na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii informujemy, że Regulamin Egzaminu Wstępnego ulega zmianie.

Nie przeprowadza się części ustnej egzaminu.

Czas trwania każdej części praktycznej to 60 min

Za każdą część egzaminu można dostać 20 pkt (3 części x 20 pkt = max 60 pkt) , aby zdać egzamin trzeba zdobyć 30 pkt

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia  podczas egzaminu wstępnego będzie zastosowany reżim sanitarny, polegający na stosowaniu maseczek oraz rękawiczek ochronnych, które po zajęciu stanowiska kandydat może zdjąć.  Ponadto informujemy, że maseczki i rękawiczki kandydat przynosi swoje. Środki dezynfekujące dostępne będą na terenie szkoły.

Jeśli w dniu egzaminu będzie sprzyjająca pogoda, egzamin odbędzie się na zewnątrz  budynku, na trawniku szkolnym wokół wierzby. Prosimy odpowiednio przygotować się i zabrać ze sobą wodę do picia oraz okrycie głowy. Jeśli pogoda nie będzie odpowiednia, egzamin przeprowadzimy w salach lekcyjnych, na drzwiach  wywieszone będą nazwiska kandydatów.

 

Termin egzaminu : 24.06.2020 godz. 10.00

Przed egzaminem należy dostarczyć:

-  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – plastyk  (można dostarczyć w późniejszym terminie należy o tym  poinformować w sekretariacie szkoły przed egzaminem)

Na egzamin należy przygotować:

1. Teczka

Podpisana teczka z rysunkami, pracami malarskimi, dyplomami z konkursów plastycznych, mogą być dołączone także prace z kursu,  nie przynosimy rzeźb i innych przestrzennych prac, można dołączyć zdjęcie wykonanej rzeźby lub innej pracy, na dołączonych pracach proszę na odwrocie napisać rok powstania

2. Narzędzia oraz materiały na egzamin

Należy zabrać: blok rysunkowy A3,ołówki, gumkę, temperówkę, farby, naczynie na wodę, wodę w plastikowej butelce, pędzle, paletę, plastelinę lub glinę – ok. 0,5 kg, narzędzia do pracy w glinie   (mały nożyk), podkładkę pod glinę ( żeby nie pracować bezpośrednio na stole),   legitymację szkolną

Szkoła nie pożycza narzędzi

Proszę ubrać się wygodnie i pamiętać, że to egzamin praktyczny i można się pobrudzić!

Przebieg egzaminu:

Egzamin obejmuje tylko część praktyczną na początku każdej części nauczyciel przedstawi temat waszego zadania oraz krótko objaśni jak go  należy zrobić. Podczas trwania egzaminu nauczyciele nie udzielają korekt i nie odpowiadają na pytania dotyczące zadania.

Malarstwo: 60 min

Rysunek: 60 min

Kompozycja przestrzenna: 60 min

Zaproszenie

W imieniu ks. prałata Bogusława Płonki zapraszamy tegorocznych maturzystów na Mszę Świętą w ich intencji. Msza odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020 r. o godzinie 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Msza będzie również transmitowana na stronie internetowej parafii.

Zasady przeprowadzania konsultacji oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

Procedura przeprowadzania konsultacji w szkole.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się procedurę przeprowadzania konsultacji w szkole.

 1. Konsultacje odbywają się w dniach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.
 2. W konsultacjach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe.
 3. Nauczyciel ustala w sekretariacie datę i godzinę konsultacji podając dokładną liczbę uczniów (maksymalna liczba uczniów - 12)
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do uzyskania zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział ucznia w konsultacjach na terenie szkoły. Zgoda powinna być przesłana nauczycielowi poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 5. Konsultacje przeprowadza się w sali gimnastycznej. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Uczestnicy konsultacji korzystają wyłącznie z wejścia od strony boiska. Uczestnicy korzystają ze stanowisk wyznaczonych przez nauczyciela. Niedozwolona jest zmiana położenia stolików i krzeseł. Zabrania się przemieszczania po pozostałej części szkoły. Uczniowie po konsultacjach opuszczają teren szkoły. Należy zachować dystans społeczny min. 2m od pozostałych osób.                                                              
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia należy odizolować osoby przejawiające objawy choroby w pomieszczeniu 0.19 lub 0.20 oraz niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły.
 7. Osoby biorące udział w konsultacjach zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ustalonych przez GIS, MZ, MKiDN oraz MEN.

 

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się procedurę korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach 7:30-15:30
 2. Uczniowie, którzy zamierzają zwrócić / wypożyczyć książki ustalają datę i godzinę z pracownikiem biblioteki poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 3. W bibliotece może przebywać 1 uczeń oraz pracownik biblioteki.
 4. Książki zwracane przez uczniów poddawane są kwarantannie w sali 1.43 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 5. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Zabrania się przemieszczania po pozostałej części szkoły. Uczniowie po wizycie w bibliotece opuszczają teren szkoły. Należy zachować dystans społeczny min. 2m od pozostałych osób.
 6. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ustalonych przez GIS, MZ, MKiDN oraz MEN.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok