ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Plastyk zaprasza gimnazjalistów na plener malarski - malujeMy z Tischnerem

plakat-malujemy-z-tischnerem-18

 

 

Informacje, regulamin i dokładny program:

 

 

 

REGULAMIN

PLENERU MALARSKIEGO DLA  GIMNAZJALISTÓW

16. 05. 2018

 

       malujeMy z Tischnerem

 

Organizator:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

 

Cele pleneru:

• Wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni

• Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

• Promocja Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim

• Ukazanie urody i piękna ziemi wodzisławskiej

• Popularyzacja sztuki malarskiej

• Integracja środowiska Liceum Plastycznego oraz uczniów Gimnazjów Powiatu Wodzisławskiego

 

Program:

• W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

godz. 10.15 - Zbiórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41.

10. 30 - Wprowadzenie teoretyczne i rozpoczęcie pleneru malarskiego.

10. 40 - Wspólne wyjście na rynek w Wodzisławiu Śląskim.

11.00 – 14.30 – Plener malarski.

• Wspólny powrót do Liceum Plastycznego – podsumowanie i zakończenie pleneru.

 

Profesjonalnej korekty udzielą nauczyciele rysunku i malarstwa w Wodzisławiu Śląskim:

Katarzyna Wieczorek i Artur Janasik.

 

W Plenerze mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjów pod opieką swoich nauczycieli.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 do dnia 14 maja 2018 r.

 

kontakt: mgr Katarzyna Wieczorek

nr tel. kom.: 506 188 355

 

Udział w plenerze jest bezpłatny.

 

Miejsce i czas pleneru:

1. Rozpoczęcie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego 41

2. Miejsce: Rynek w Wodzisławiu Śląskim

3. Termin: 16 maj 2018 r.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatorów w terminie do dnia  14 maja 2018 roku.

2. Uczestnicy zabierają do domu prace, stworzone przez siebie, podczas pleneru.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. W sytuacji niekorzystnej pogody uczestnicy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu pleneru.

 

Organizacja pleneru

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Uczestnicy muszą we własnym zakresie zaopatrzyć się w materiały plastyczne: farby, pędzle, naczynie na wodę oraz w wodę, podobrazia (kartki papieru   w formacie A-3 lub tekturę) podkładki.

2. Organizatorzy zapewniają profesjonalną korektę.

 

Postanowienia ogólne:

1. Uczestnicy pleneru powinni być pod opieką osoby dorosłej/ nauczyciela.

2. Organizator nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie albo uszkodzenie mienia uczestników pleneru.

 

Adres Organizatora:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

ul. Kard. Wyszyńskiego 41

44-300 Wodzisław Śląski

 

 

Karta zgłoszenia:

 

Plener Malarski

malujeMy z Tischnerem

 

Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………..

Data urodzenia………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………………....

Nazwa szkoły ...............................................................................

Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej) / telefon:………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

 

Technika malarska, jaką posługiwać się będzie uczestnik (farby olejne, akrylowe, tempery,

akwarele)……………………………………………………………………………………………...

Uczestnik winien przynieść na plener własne farby oraz inne przybory plastyczne.

 

Podpis uczestnika

……………………………..

 

Podpis rodzica /opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

………………………………………………………….

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnika pleneru dla gimnazjalistów pt.: malujeMy z Tischnerem, organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wyszyńskiego 41,     44-300,Wodzisław Śląski

Imię i nazwisko, wiek uczestnika………………………………………………………

Szkoła…………………………….

Ja niżej podpisany/-a, będący/-a prawnym opiekunem ucznia/ uczennicy………………………………………………..,  na podstawie – art. 23 ustawy z 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), z późniejszymi zmianami , oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam dobrowolną zgodę na:

- przetwarzanie i zbieranie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego  TAK/ NIE*

- publikację wizerunku na stronie szkoły- organizatora pleneru malarskiego TAK/ NIE*

- publikację wizerunku na szkolnym portalu internetowym „Facebook” TAK/ NIE*

- publikację prac wykonanych podczas organizowanego pleneru TAK/ NIE*

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wyszyńskiego 41, 44 – 300, Wodzisław Śląski w celu: prezentacji i promocji działań artystycznych wśród młodzieży.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018r. tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania     w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem/-łam również poinformowany/-na o tym, że dane zbierane są przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wyszyńskiego 41, 44- 300, Wodzisław Śląski  o celu                ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane    te nie będą udostępniane innym podmiotom.

czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

…………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok