ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Sukcesy uczniów

„SOLA SCRIPTURA 2017/2018” - uczeń II LO LAUREATEM!

Ogólnopolski Konkurs Biblijny "Sola Scriptura", organizowany przez Wydawnictwo Augustana i Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego, w bieżącym roku szkolnym dotyczył znajomości Ksiąg; Estery, Daniela i Ezechiela. Finał dowiódł, że laureatem mógł zostać jedynie ten, kto zna dane Księgi niemal na pamięć.
Taką właśnie perfekcyjną znajomością tematu wykazał się Artur Markiel – uczeń klasy drugiej II, który uplasował się w tej edycji na IV miejscu w Polsce. Wspaniały wynik Arturze! Tischner jest z Ciebie dumny!

markiel biblijnysm