ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 

język polski:

mgr Elżbieta Kącka
mgr Dagmara Porembska-Tkocz
mgr Katarzyna Stabla
mgr Patrycja Swierczyna
mgr Kamila Szpyra
mgr Stanisława Wieczorek

 

język angielski:

mgr Aneta Buczak
mgr Katarzyna Czech-Dobies
mgr Iwona Duszak
mgr Joanna Dziwoki
mgr Karina Irczyk 
mgr Wojciech Komorek 
mgr Magdalena Latocha
mgr Helena Matys
mgr Joanna Skorupa
mgr Lucyna Strączek
mgr Aurelia Szewieczek

 

język włoski:

dr Monika Horyśniak

 

język francuski:

mgr Anna Mruzek

 

język niemiecki:

mgr Marcin Kapuścik
mgr Jolanta Zygmunt

 

język hiszpański:

mgr Agnieszka Kurasz
mgr Zofia Sekuła

 

język rosyjski:

mgr Katarzyna Kolorz

 

historia/WOS:

mgr Danuta Kubica
dr Renata Matsili
mgr Renata Skalmierska

 

matematyka:

mgr Sylwia Bizoń
mgr Agata Figura 
mgr Ludmiła Gacka
mgr Adam Lampert
mgr Izabela Morgała
mgr Paweł Sosnowski

 

matematyka nauczana dwujęzycznie:

mgr Paweł Sosnowski

 

edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Violetta Król

mgr Witold Swoboda

 

edukacja dla bezpieczeństwa nauczana dwujęzycznie:

mgr Joanna Dziwoki

 

kultura:

mgr Elżbieta Kącka
mgr Dagmara Porembska-Tkocz
mgr Katarzyna Stabla
mgr Patrycja Swierczyna
mgr Kamila Szpyra
mgr Stanisława Wieczorek

 

podstawy przedsiębiorczości:

mgr Agata Figura
mgr Izabela Morgała
mgr Grażyna Tytko

 

podstawy przedsiębiorczości nauczane dwujęzycznie:

mgr Karina Irczyk

 

fizyka:

mgr Tadeusz Winkler

 

biologia:

mgr Violetta Król
mgr Grażyna Tytko

 

chemia:

mgr Katarzyna Szałek
mgr Adam Mruzek 

 

geografia:

mgr Danuta Woźnica

 

geografia nauczana dwujęzycznie:

mgr Lucyna Strączek

 

informatyka:

mgr Sylwia Bizoń
mgr Adam Mruzek
mgr Tadeusz Winkler

 

religia:

mgr Anna Gasz-Michalska
ks. Paweł Ścibor

 

wychowanie fizyczne:

mgr Wojciech Nieroda
mgr Sonia Rączka
mgr Michał Smuda
mgr Witold Swoboda

 

muzyka

mgr Beata Robakowska

 

Przedmioty uzupełniające

 

historia i społeczeństwo:

mgr Danuta Kubica
mgr Renata Skalmierska

przyroda:

mgr Tadeusz Winkler

 

przyroda nauczana dwujęzycznie
mgr Wojciech Komorek

 

kultura krajów anglojęzycznych

mgr Karina Irczyk
mgr Lucyna Strączek

 

zastosowania matematyki:

mgr Sylwia Bizoń
mgr Agata Figura
mgr Ludmiła Gacka
mgr Izabela Morgała
mgr Paweł Sosnowski

 

zastosowanie wiedzy o literaturze, języku i kulturze:

mgr Patrycja Swierczyna
mgr Stanisława Wieczorek

 

rewalidacja:

mgr Edyta Sosulska

 

Przedmioty artystyczne

 

rysunek i malarstwo:

mgr Małgorzata Bednarczuk-Bukowska
mgr Artur Janasik
mgr Grzegorz Mitręga
mgr Katarzyna Wieczorek

 

specjalność:

mgr Małgorzata Bednarczuk-Bukowska
mgr Justyna Brząkalik
mgr Monika Kołodziej-Mrosek
mgr Grzegorz Mitręga
mgr Marek Pośpiech

 

projektowanie:

mgr Monika Kołodziej-Mrosek
mgr Grzegorz Mitręga
mgr Marek Pośpiech

 

rzeźba:

mgr Marta Lach

 

fotografia i film:

mgr Agnieszka Kawa

 

zespołowe projekty artystyczne

mgr Agnieszka Kawa 

 

historia sztuki:

mgr Aleksandra Leśniewicz

 

Biblioteka szkolna

 

mgr Ewa Olejniczak
mgr Beata Robakowska