ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

     

13 uczniom Tischnera przyznano stypendia!

logo fe flaga pl wsl uefs

Przyznano stypendia w ramach projektu Śląskie - Inwestujemy w talenty - V edycja. Aż 13 uczniów TISCHNERA uzdolnionych w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych spełniło kryteria!

W sumie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 1619 wniosków. Powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sporządziła Listę rankingową obejmującą grupę 1573 osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie. Stypendia przyznano jednak 773, wśród nich znaleźli się szczęśliwcy „Tischnera”:

Marta Bauerek (1A)
Zofia Mrozek (1A)
Zofia Niesłańczyk (1A)
Julia Wolny (1A)
Emilia Czajka (1D)
Amelia Kwapisz(1D)
Małgorzata Adamczyk (1F)
Tymoteusz Borowski (1F)
Łukasz Klon (1F)
Matylda Kołek (1F)
Mateusz Lampert (1F)
Piotr Sosna (1F)
Pola Tannenberg (1F)

W ramach projektu uczniom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

W związku z zawieszeniem zajęć, wprowadza się ograniczenia w obsłudze petentów szkoły. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32 4552228) i umówienie wizyty. W sprawach bardzo pilnych prosimy korzystać z wejścia od ul. Rybnickiej.

facebook logo-300x300

 godlo 
powiat
bip

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok