ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera Liceum Sztuk Plastycznych im. O. Boznańskiej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej 
  • Perspektywy

Źródła edukacji globalnej

W ramach upowszechniania i podnoszenia jakości edukacji globalnej - EG, w naszej szkole organizujemy dla uczniów LO i LSP wycieczkę integracyjną do Francji. Do udziału zaprosiliśmy 10 uczniów SP1 w Wodzisławiu Śląskim, w ramach integracji, promocji naszej szkoły.
“Edukacja globalna to część edukacji obywatelskiej, która pomaga młodym ludziom zrozumieć otaczający świat”. Zagadnienia, które podejmujemy w ramach edukacji globalnej:
- środowisko
- edukacja ekologiczna,
- zrównoważony rozwój,
- klimat, czyste powietrze,
- migracje,
- handel międzynarodowy.

 

W ramach EG podczas integracyjnej wycieczki do Francji realizować będziemy następujące cele i zadania:
● kontakt z europejskimi dobrami kultury, poznawanie zjawisk kulturalnego życia, kulturowych wartości przyrody, uczestnictwo w kulturze,
● realizowanie założeń Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły poprzez stworzenie uczniom możliwości bezpośredniego poznania realiów krajów europejskich, stosowania języka obcego w kontakcie z cudzoziemcami, ćwiczenie umiejętności odbioru i produkcji językowej, podnoszenia świadomości bycia Europejczykiem, poznania dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych Europy, uczenie tolerancji i otwartości na inne kultury i narody,
● poprawa sprawności fizycznego stanu zdrowia poprzez kontakt z naturą, przeciwdziałanie ograniczeniu ruchowej aktywności oraz budzenie stałych zainteresowań poznawczych turystyką,
● budzenie pasji i zainteresowań poznawczych przez wielokierunkowe, emocjonalne i aktywne zaangażowanie,
● kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata,
● kształtowanie społecznych postaw przez kontakt z ludźmi, z ich efektami pracy,
● kształtowanie pozytywnego stosunku do innych osób (życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość),
● kształtowanie odpowiedzialności za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole,
● zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża,
● nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie,
● rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,
● integracja grupy,
● współpraca i wzajemna pomoc w grupie,
● kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
● kształcenie samodzielności,
● zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
● realizacja programu dydaktycznego poprzez poznawanie historii, geografii, przyrody, zabytków architektonicznych i zwiedzanie ciekawych miejsc.
Jest to dalsza realizacja założeń projektu EG i wierzymy, że atrakcje, materiały przygotowane przez organizatorów wycieczki będą dla uczestników ciekawe .

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok