ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
  • Matura 2020
  • Matura 2019

Informacja dla maturzystów

Jeśli przystępujesz do egzaminu maturalnego w 2021 r., zapoznaj się z najważniejszymi zmianami:

- w 2021 r. nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu z przedmiotu dodatkowego;

- jeżeli jednak chcesz, możesz przystąpić do maksymalnie 6 egzaminów z przedmiotów dodatkowych;

- egzaminy ustne są w 2021 r. anulowane z mocy prawa, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność wraz z dokumentami poświadczającymi do 8 lutego 2021 r.. Wzór formularza: Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego;

- egzaminy poprawkowe w sierpniu 2021 obejmują wyłącznie egzaminy pisemne.

Jeśli chcesz wiedzieć na jakich warunkach będziesz przystępować do egzaminów w latach kolejnych, zapoznaj się z zasadami przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz w latach kolejnych (tabela 4 dotyczy tegorocznych maturzystów). 

UWAGA! 8 lutego 2021 r. upływa termin składania deklaracji ostatecznej oraz uzupełniania dokumentacji uprawniającej do dostosowania formy lub warunków egzaminu. 

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty, musisz złożyć deklarację ostateczną. W takiej sytuacji, najpóźniej 8 lutego 2021 r., w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację.

Istotne zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym na materiał szkoleniowy prezentowany we wrześniu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok