II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF. J. TISCHNERA

Klasa medyczna

Klasa medyczna

header05To klasa z poszerzeniem podstaw programowych z biologii, drugiego przedmiotu wybieranego indywidualnie: chemii lub fizyki i trzeciego przedmiotu: matematyki lub języka angielskiego. Przyszli lekarze, farmaceuci, chemicy, biolodzy czy też ekolodzy mogą wybrać jako przedmiot uzupełniający np. biofizykę lub analizę chemiczną. Mocnym wsparciem dla profilu są różne formy współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z innymi akademiami medycznymi.