ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Zachęcamy zainteresowanych do zadawania pytań na temat oferty oraz organizacji szkoły poprzez formularz zamieszczony poniżej. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie w możliwie najkrótszym terminie.

Pod formularzem znajdziecie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Wyślij wiadomość

Obrazek Captcha


Klementyna : Język włoski

Dobry wieczór. Od września zaczynam ostatnią klasę gimnazjum. Jestem dwujęzyczna (Polsko - włoski). Chciałabym się uczyć na profilu rysunku ale czy jest również możliwość wyboru języka włoskiego?. Obecnie w gimnazjum mam indywidualny program nauczania języka włoskiego. 

Dziękuję za odpowiedź 

 

Odp.: Tak, będzie możliwość wybrania języka włoskiego.


niedziela, 06 sierpień 2017
Gość: _

W jakich godzinach jest czynny sekretariat?

 

Odp.: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.


niedziela, 25 czerwiec 2017
Gość: karta zgłoszeniowa

witam! chciałabym się zapytać odnośnie karty zgłoszeniowej. co to jest i gdzie w razie czego mogłabym ją dostać? 

 

Odp.: Zgłosznie absolwenta to dokument wydawany przez gimnazjum. Jeśli gimnazjum nie wydało tego dokumentu dostarczenie go nie jest obowiązkowe. Proszę przynieść pozostałe dokumenty. Szczegółowych informacji udzieli komisja rekrutacyjna.


piątek, 23 czerwiec 2017
Gość: Pytanie

Co oznaczają skrótowce "z_lit", "zm" oraz "h_is" na planie lekcji? W sensie co to za przedmioty.

 

Odp.: Są to przedmioty uzupełniające.

h_is - historia i społeczeństwo - przedmiot dla którego podstawę programową opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, obowiązuje we wszystkich klasach, w których nie jest realizowane rozszerzenie z historii

z_lit - zastosowanie wiedzy o literaturze, kulturze i języku - przedmiot, którego program nauczania został opracowany przez naszych nauczycieli polonistów, na tym przedmiocie reaiizowane lub rozszerzane są wybrane treści z języka polskiego (w zależności od profilu klasy)

zm - zastosowanie matematyki - przedmiot uzupełniający, którego program nauczania został opracowany przez naszych nauczycieli matematyków, na tym przedmiocie realizowane lub rozszerzane są wybrane treści z matematyki (w zależności od profilu klasy)


wtorek, 30 maj 2017
Gość rekrutacja: rekrutacja

Dzien dobry. Na ile kierunkow mozna sie zapisac, zeby pozniej moc wybrac jeden z nich.

 

Odp.: Zdaje się, że nie ma ograniczeń co do liczby klas. Kandydaci logując się w systemie do klas decydują o kolejności preferencji. To system naboru elektronicznego przyporządkowuje kandydatów do klas, do których się kwalifikują (mają wystarczającą liczbę punktów).


poniedziałek, 15 maj 2017
Gość: Klasa medialna

Witam, czy do klasy medialnej trzeba zdawać jeszcze jakiś egzamin językowy? 

 

Odp.: Do klasy medialnej nie ma egzaminu. Obowiązują standardowe kryteria naboru.


sobota, 13 maj 2017
Gość: Zapytanie o profil

Witam. Na jaki profil w Waszym liceum powinienem się udać, jeśli w przyszłości chcę studiować produkcję muzyczną i reżyserię dźwięku?

Oraz jakie przedmioty będą punktowane przy rekrutacji do klasy medialnej i europejskiej?

 

Odp.: Najpewniej byłoby sprawdzić jakie są kryteria naboru na wymarzony kierunek, a następnie wybrać klasę, która przygotowuje do egzaminu maturalnego z wymaganych przez uczelnię przedmiotów. W klasie europejskiej punktowane będą: język polski, matematyka, język angielski oraz historia, natomiast w klasie medialnej: język polski, matematyka, geografia oraz WOS. Do klasy europejskiej obowiązuje dodatkowo spawdzian kompetencji językowych. Pełne zasady rekrutacji są dostępne tutaj.


wtorek, 25 kwiecień 2017
gość: klasa

Witam. Do jakiej klasy powinnam się udać jeśli liceum chcę studiować teologię ? 

 

Odp.: Prawdopodobnie do którejś z klas humanistycznych: europejskiej lub medialnej. Najlepiej byłoby sprawdzić zasady naboru na wybrane studia (na stronie internetowej uczelni wyższej) i zdecydować się na klasę, która przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z wymaganych przez tę uczelnię przedmiotów. 


niedziela, 23 kwiecień 2017
Gość: Rozszerzenia

Dzień dobry. Czemu w klasie medialnej nie ma rozszerzenia z języka polskiego?

 

Odp.: Oferta przedmiotów rozszerzonych została tworzona w oparciu o wybory i zainteresowania uczniów ze starszych roczników. W klasie medialnej proponujemy rozszerzenie z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz trzeci przedmiot do wyboru. Rozszerzenie z języka polskiego jest planowane w klasie humanistycznej dwujęzycznej, tzw. europejskiej. W tej klasie oprócz języka polskiego rozszerzona jest historia oraz trzeci, wybrany indywidualnie przedmiot, a język angielski nauczany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo już od pierwszej klasy.


sobota, 01 kwiecień 2017
Gość: Przedmioty uzupełniające

Witam. Na czym polegają lekcje dziennikarstwa i komunikacji medialnej?

 

Odp.:  Zajęcia obejmują warsztat dziennikarski (od tematów typowo gramatycznych jak konstrukcja tytułów, akapitów itd., poprzez tworzenie komentarzy, polemik, badanie stylu felietonu, reportażu, wywiadu do określania mechanizmów perswazji i manipulacji). Uczniowie poznają teorię i historię mediów, zajmują się podstawami etyki dziennikarskiej, prawa dot. mediów masowego przekazu,retoryki i teorii kultury, estetyki i psychologii we współczesnych mediach, e-dziennikarstwem, public relations,

Najważniejszym jednak przedmiotem będzie to, co uda nam się osiągnąć za sprawą współpracy z Dziennikiem Zachodnim, z Centrum Medialnym Uniwersytetu Śląskiego (TV, radio, magazyn) oraz z Wydziałem Nauk Społecznych UŚ, z Filmoteką Szkolną i portalem edukacjamedialna.edu.pl, bo to będą przede wszystkim zajęcia praktyczne prowadzone w szkole jak i w ramach wyjazdów.


sobota, 01 kwiecień 2017
Gość: rekrutacja

ile trzeba mieć minimum punktów żeby dostać się do szkoły?

 

Odp.: Nie ma określonego minimum. Do każdej z klas dostaje się 32 kandydatów z najwyższą liczbą punktów.


poniedziałek, 13 marzec 2017
Gość: .

Do jakiej klasy (w waszej szkole) powinnam pójść, jeśli chcę w przyszłości studiować montaż filmowy? 

 

Odp.: Osobom, które planują pracować w wydawnictwie prasowym, radiu lub telewizji proponujemy klasę medialną. 


wtorek, 07 marzec 2017
Gość: Klasa plastyczna

Czy kursy organizowane w szkole są obowiązkowe dla kandydatów do klasy plastycznej? 

 

Odp.: Nie, kursy nie są obowiązkowe. 


piątek, 03 marzec 2017
Gość: Klasa europejska

Dzień dobry. Czy w klasie europejskiej rozszerzenie wosu jest nieuniknione, czy jest ono opcjonalne? Innymi słowy, czy klasa europejska musi mieć czwarte rozszerzenie czy może się ograniczyć do np. pol-his-geo + bilingwalność? Pozdrawiam.

 

Odp.: Decyzja o tym jakie przedmioty będą realizowane na poziomie rozszerzonym jest podejmowana w trakcie roku szkolnego w porozumieniu z zespołem klasowym. Co więcej, przedmioty rozszerzone są w naszej szkole realizowane w systemie międzyoddziałowym, co oznacza, że możliwiamy uczniom w ramach jednej klasy wybierać różne rozszerzenia i uczestniczyć w różnych zajęciach. W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klasy europejskiej będą wybierać pomiędzy WOSem, biologią i geografią. Do tego oczywiście dochodzi język polski, historia oraz bilingwalność, czyli dodatkowe lekcje języka angielskiego (6 tygodniowo).


poniedziałek, 21 listopad 2016
Gość: rekrutacja

Witam. Mam pytanie odnośnie rekrutacji. Jeżeli uczeń uzyska małą ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym,a gimnazjum skończy z świadectwem z wyróżnieniem dostanie się do szkoły? 

 

Odp.: Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę wiele czynników: wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z określonych przedmiotów (podanych w regulaminie rekrutacyjnym na dany rok), sukcesy w konkursach i olimpiadach. Za sam fakt uzyskania świadectwa z wyróżnieniem również są dodatkowe punkty. O przyjęciu decyduje także liczba kandydatów do danej klasy w roku szkolnym. Im więcej chętnych, tym więcej punktów rekrutacyjnych trzeba mieć żeby dostać się do wymarzonej klasy. 


niedziela, 20 listopad 2016
Gość: rozpoczęcie

gdzie odbędzie się rozpoczęcie? 

 

Odp.: O godzinie 9:30 na sali gimnastycznej rozpocznie się uroczysty apel dla klas I, w tym czasie pozostali uczniowie powinni udać się do klas na spotkania z wychowawcami.  


niedziela, 28 sierpień 2016
Gość: Podręcznik do WOS-u

Dzień dobry. Czy uczniowie idący w tym roku do klasy 1 LO muszą się zaopatrzyć w podręczniki do WOS-u, czy też tak jak w przypadku podręczników do WOK-u są one na stanie szkolnej biblioteki?

 

Odp.: Uczniowie klas pierwszych powinni się zaopatrzyć w podręczniki do WOSu.


piątek, 26 sierpień 2016
Gość: Drugi język

Jaki drugi język będzie miała 1ossp?

Kiedy będą informacje o rozpoczęciu roku szkolnego?

 

Odp.: W sprawie drugiego języka obcego proszę o kontakt z sekretariatem. Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego zostanie zamieszczona na stronie szkoły pod koniec bieżącego tygodnia.


sobota, 20 sierpień 2016
Gość: OSSP

Witam. Czy wiadomo już jaki język dodatkowy będzie w 1 kl. ossp-y, i czy znajdę na stronie wykaz podręczników?

 

Odp.: Podręczniki do OSSP są finansowane z dotacji MEN - uczniowie nie muszą nic kupować. W sprawie języków obcych prosimy o kontakt z sekretariatem.


piątek, 19 sierpień 2016
Gość: Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły

Dzień dobry, gdzie znajdę dokument, który potwierdza moją wolę uczęszczania do tej szkoły? 

 

Odp.: Dzień dobry. Nie ma takiego dokumentu. Złożenie w wybranej szkole średniej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego stanowi potwierdzenie woli uczęszczania do tej szkoły.


piątek, 15 lipiec 2016
Gość: Ćwiczenia

Czy w roku szkolnym używa się również ćwiczeń? W wykazie książek są tylko podręczniki

 

Odp.: Na większości zajęć ćwiczenia wykonuje się w zeszytach. Jeżeli będzie konieczność zakupu zeszytu ćwiczeń, nauczyciel prowadzący poinformuje o tym na początku roku szkolnego.


sobota, 09 lipiec 2016
Gość: Rekrutacja

Dzień dobry chciałam się spytać czy jeśli doniosłam już orginały świadectwa z kopiami to na pewno się dostanę ? ;-)

 

Odp.: Oznacza to, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. 


wtorek, 05 lipiec 2016
Gość: Klasa medyczna.

Witam. Uczniowie wybierają rozszerzenia w 2 semestrze pierwszej klasy. Czy w związku z tym uczeń idący do klasy medycznej powinien zakupić podręcznik do biologii do pierwszej klasy o zakresie podstawowym, czy rozszerzonym ?  Jak ma się to do zakupu podręczników, których wybór nie będzie pewny, jak w przypadku chemii i fizyki ? Czy należy kupić zakres podstawowy, czy rozszerzony tych podręczników jeśli idzie się do klasy medycznej ? Dziękuję.

 

Odp.: Rozszerzenia realizowane są od II klasy. Do klasy I medycznej należy zakupić podręczniki o zakresie podstawowym. 


niedziela, 03 lipiec 2016
Gość: Podręczniki plastyk

Dzień dobry. Gdzie znajdę obowiązujący wykaz podręczników do LO Plastycznego? 

 

Odp.: Zestaw podręczników jest dostępny w zakładce dokumenty szkolne.


środa, 22 czerwiec 2016
Gość: Zgłoszenie Absolwenta

Chciałam się dowiedzieć czy można gdzieś będzie pobrać zgłoszenie absolwenta lub jak trzeba to napisać ?

Jak to zgłoszenie ma wyglądać ?

 

Odp.: Zgłoszenie absolwenta gimnazjum wydaje gimnazjum. Proszę pytać w sekretariacie.


wtorek, 14 czerwiec 2016
Gość: Egzamin

Jeżeli kandydat nie uzyskał by wymaganych 50% z egzaminu ustnego do klasy dwujęzycznej, czy ma jeszcze szanse na dostanie się do niej. Czy wszyscy z pozytywnym wynikiem się dostaną?

 

Odp.: Jeżeli kandydat do klasy dwujęzycznej nie uzyska 50% punktów na sprawdzianie kompetencji, nie zostanie zakwalifikowany do klasy dwujęzycznej. Jeżeli liczba kandydatów zakwalifikowanych przekracza 32, oznacza to, że część kandydatów nie zostanie do wybranej przez siebie klasy dwujęzycznej przyjętych.


poniedziałek, 23 maj 2016
Gość: Lekcje dwujęzyczne

Chciałabym się dowiedzieć jak będą wyglądały dwujęzyczne lekcje? Czy uczniowie o średnim poziomie umiejętności językowych podołają?

 

Odp.: Oczywiście. Lekcje prowadzone dwujęzycznie są prowadzone w taki sposób, aby wszyscy uczniowie, którzy zostali do klasy dwujęzycznej zakwalifikowani potrafili je zrozumieć. Nauczyciel dostosowuje formę prowadzenia zajęć do możliwości klasy biorąc pod uwagę również tematykę lekcji. Jeżeli materiał jest stosunkowo trudny nauczyciel może zdecydować, że omówi go tylko w języku polskim podając jedynie słówka w języku angielskim. Jeżeli zajęcia są typowo warsztatowe i nie wymagają wprowadzenia nowych treści, a jedynie dyskusji na wybrany temat, lekcja może zostać przeprowadzona w większości w języku angielskim. Takie zajęcia stają się jednocześnie zajęciami konwersacyjnymi w języku angielskim. Podsumowując, uczniowie, którzy zostają zakwalifikowani do klas dwujęzycznych doskonale radzą sobie na zajęciach dwujęzycznych. Co więcej, będąc w klasie dwujęzycznej zyskują dodatkowe lekcje pozwalające na rozwijanie umiejętności językowych.


środa, 18 maj 2016
Gość: klasa plastyczna

Na tej stronie co mi podaliście, pisze, że muszę przynieść zaświadczenie, że chodziłam do VI klasy Szkoły Podstawowej. Skąd ja je mam wziąć?

 

Odp.: To zaświadczenie obowiązuje kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Należy o nie poprosić we właściwej szkole podstawowej. 


piątek, 13 maj 2016
Gość: klasa plastyczna

Zapomniałam się wcześniej spytać. Czy trzeba gdzieś zgłosić, że chce się wziąć udział w egzaminach?

 

 

Odp.: Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do Liceum Plastycznego są dostępne na stronie www.plastyk-wodzislaw.pl w zakładce "rekrutacja."


środa, 11 maj 2016
Gość: klasa plastyczna

Chciałabym się spytać, ile mniej więcej trzeba przynieść prac na egzamin ustny.I czy o każdej formie plastycznej mogą być pracę przyniesione oraz mniej więcej jak to wszystko wygląda.

 

Odp.: Nie jest określona liczba prac, które należy przynieść. Proszę wybrać te najlepsze. Egzamin ma charakter rozmowy. Szczegóły na stronie www.plastyk-wodzislaw.pl  w zakładce "rekrutacja". 


środa, 11 maj 2016
Powered by Phoca Guestbook
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok