ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Zachęcamy zainteresowanych do zadawania pytań na temat oferty oraz organizacji szkoły poprzez formularz zamieszczony poniżej. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie w możliwie najkrótszym terminie.

Pod formularzem znajdziecie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Wyślij wiadomość

Obrazek Captcha


Gość: klasa dwujęzyczna

Czy w przyszłym roku powstanie klasa mat-fiz dwujęzyczna?

 

Odp.: Tak. Jest planowana klasa dwujęzyczna o rozszerzeniu z matematyki, fizyki oraz trzeciego przedmiotu do wyboru. Do tej klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się 2 czerwca. Szczegóły w zakładce rekrutacja lub tutaj.


niedziela, 08 marzec 2015
Gość: Film

Czy pojawi się film przedstawiający szkołę ? Jeżeli tak to kiedy można się go spodziewać ?

 

Odp.: Tak, film powstaje. Zostanie opublikowany jeszcze w marcu.


poniedziałek, 09 marzec 2015
Gość: Dzień otwarty

Kiedy odbędzie się dzień otwarty?

 

Odp.: Dzień otwarty odbędzie się 20 marca.


środa, 11 marzec 2015
Gość: godziny

W jakich godzinach będzie dzień otwarty?

 

Odp.: Dzień otwarty - zgodnie z ofertą przekazaną do gimnazjów - odbędzie się dnia 20.03.2015 w godzinach od 9.00- 18.00 (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu).


piątek, 13 marzec 2015
Gość: Deklaracja

Do kiedy trzeba oddać deklarację dla klas dwujęzycznych? Cy trzeba ją oddać razem z innymi dokumentami składnaymi do szkoły czy wcześniej?

 

Odp.: Zgodnie z §5 Zasad rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016, kandydaci do klas dwujęzycznych powinni wypełnić pisemną deklarację woli przystąpienia do sprawdzianu oraz wyboru wariantu klasy do 29 maja 2015 r. (deklaracje dostępne w sekretariacie II LO oraz na stronie internetowej szkoły.


piątek, 13 marzec 2015
Gość: dzień otwarty

Czy dzień otwarty będzie tylko dla grup zorganizowanych?

 

Odp.: Zgodnie z ofertą nie tylko. Prosimy jednak, aby grupy niezorganizowane również zgłaszały się wcześniej. Zależy nam, aby każdy odwiedzający mógł zobaczyć najważniejsze miejsca w szkole i poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania.


piątek, 13 marzec 2015
Gość: dodatkowy termin egzaminu

Czy przewidziany jest dodatkowy termin egzaminu gdy z przyczyn losowych lub wcześniej zaplanowanego wyjazdu kandydat nie może zdawać egzaminu 2 czerwca  2015 r.

 

Odp:. Tak. Dodatkowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych został zaplanowany na 10 czerwca. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny z sekretariatem szkoły.


piątek, 13 marzec 2015
Gość: Technikum a liceum

dzien dobry, może to nie na temat, ale czy jeśli chodzę do ekonomika do klasy 1 na ekonomistę, czy mogłabym sie przenieść dopiero od 1 września, do 2 klasy do waszego liceum na profil humanistyczny dwujęzyczny? :) 

z góry dziekuje za odpowiedz 

 

Odp.: Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Zapraszamy na rozmowę z dyrekcją.


poniedziałek, 23 marzec 2015
Gość: kandydat

Czy można jeszcze dołączyć do tego kursu do klas dwujęzycznych?

 

Odp.: Tak, można. Proszę zgłosić chęć dołączenia do grupy telefonicznie: 32 455 2228.


wtorek, 07 kwiecień 2015
Gość: laureaci

Czy laureaci konkursów przedmiotowych zdają egzamin do klas dwujęzycznych?

 

Odp.: Laureaci konkursów na szczeblu co najmniej powiatowym są zwolnieni ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych. Należy złożyć w sekretariacie kserokopię dyplomu lub zaświadczenia.


sobota, 11 kwiecień 2015
Gość: klasa dwujęzyczna

Witam :)

Dopiero teraz zdecydowałam się na to żeby iść do klasy dwujęzycznej. W zeszłym tygodniu w szkole była u mnie pani dyrektor tego liceum. Wiem że były jakieś spotkania dotyczące tej klasy. Są jeszcze? I czy nie jest już za późno żeby iść do klasy dwujęzycznej? Nie wiedziałam o takich spotkaniach bo wcześniej nie interesowałam się tym liceum. Jak mniej więcej wygląda ten egzamin który odbędzie się 2 czerwca? To jest egzamin pisemny?

 

Odp:. Dzień dobry! Więcej informacji na temat klas dwujęzycznych jest tutaj. Do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Ma on na celu sprawdzenie czy kandydat będzie w stanie podołać wymaganiom stawianym uczniom klas dwujęzycznych na lekcjach języka angielskiego. Sprawdzian ma formę ustną. Kandydat ma do wykonania trzy zadania:

1. Rozmowa na podstawie przeczytanego tekstu.

2. Opis ilustracji i odpowiedzi na pytania.

3. Umiejętność reagowania językowego  w sytuacjach typowych (tzw. scenki). 

Zaznaczam, że komunikatywność czy umiejętność zrozumienia głównej idei tekstu są tu ważniejsze niż poziom znajomości języka. 

W najbliższą środę o 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu przygotowującego do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Udział w kursie nie jest obowiązkowy, ale pozwala zapoznać się z typami zadań, powtórzyć sobie materiał, daje możliwość porozmawiania na temat dwujęzyczności oraz rekrutacji do klas dwujęzycznych. Zapraszamy!


sobota, 18 kwiecień 2015
Gość: Język obcy

Witam, 

Jaki jest system doboru j. obcego (prócz angielskiego)? 

 

Odp.: Dzień dobry! Kandydaci sami decydują o tym jakiego języka obcego chcą się uczyć. Zajęcia z języka obcego są prowadzone w grupach międzyoddziałowych, dzięki czemu we wszystkich klasach do wyboru mamy pełen wachlarz języków obcych: niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. Informację o wyborze drugiego języka kandydaci przekazują wraz z podaniem o przyjęcie.


wtorek, 21 kwiecień 2015
Gość: Dzień Otwarty

Witam,

Czy jest planowany jeszcze jakiś Dzień Otwarty?

 

Odp.: Dzień otwarty II Liceum Ogólnokształcącego odbył się 20 marca. Gimnazjalistów, którzy nie mogli tego dnia przyjść, prosimy o kontakt (tischner.lowodz@gmail.com) - postaramy się umożliwić Wam wizytę w innym terminie.


niedziela, 26 kwiecień 2015
Gość: Klasa medialna

Witam,
Chciałam się dowiedzieć, czy przedmioty uzupełniające typu: miedioznawstwo, historia filmu lub techniki i sztuki dziennikarskie są przedmiotami obowiązkowymi.Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam- gimnazjalistka.

 

Odp.: Przedmioty uzupełniające są obowiązkowe dla wszystkich uczniów danej klasy. W naszym liceum uczniowie mają duży wpływ na to jakie przedmioty będą realizować od klasy drugiej, a wybierają to, co ich interesuje. Pozdrawiam!


piątek, 01 maj 2015
Gość: klasa dwujęzyczna

Dzień Dobry,

Czy jest jeszcze możliwość pójścia do klasy dwujęzycznej?! Czytałam, że egzamin jest dopiero 2 czerwca, ale zapisy były bodajże do 27 kwietnia, dlatego chciałam zapytać, czy muszę się gdzieś zapisać? Czy już jest za późno?

 

Odp.: Dzień dobry! Deklarację można złożyć najpóźniej 29 maja, więc jest jeszcze dużo czasu. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 2 czerwca (lub 10 czerwca jeśli uczeń z ważnych powodów nie może przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym terminie).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu. Zapraszamy codziennie od 7:30 - 15:30.


piątek, 01 maj 2015
Gość: Liceum Plastyczne

Czy w tym roku będzie  można złożyć podanie do Liceum Plastycznego? Czy tego profilu już nie będzie?

 

Odp.: Oczywiście można. Liceum Plastyczne to nie profil, a odrębna szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (w tym samym budynku). Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Liceum Plastycznego: www.plastyk-wodzislaw.pl


sobota, 02 maj 2015
Gość: Życie szkoły.

Witam,

Czy szkola organizuje wymiany międzynarodowe ? Jeśli tak czy jest to w ramach jakieś klasy?

Pozdrawiam

 

Odp.: Dzień dobry. Tak, z tego słyniemy :) Regularnie organizujemy wymianę z zaprzyjaźnioną szkołą we Francji. Kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Erasmus, np. miesiąc temu odbyła się wizyta robocza we Francji, a w najbliższą niedzielę grupa nauczycieli i uczniów wyjeżdża na tydzień do Portugalii. Ponadto, organizujemy szkolne wycieczki zagraniczne (raz w roku), były to wyjazdy do Norwegii, Szkocji, Walii. Wszystkie wymienione wymiany i wycieczki adresowane są do całej społeczności uczniowskiej. W przypadku wyjazdów organizowanych w ramach projektu Erasmus (100% dofinansowania) wymagamy udziału uczniów w działaniach projektowych (przygotowywanie prezentacji, przeprowadzanie ankiet, udział w konkursach itp.).


czwartek, 07 maj 2015
Gość: Liceum Plastyczne

Witam,

Czy osoby które wybrały Liceum Plastyczne na drugie miejsce muszą brać udział egzaminie wstępnym?

 

Odp.: Tak. Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą być brani pod uwagę w procesie rekrutacji do Liceum Plastycznego. 


poniedziałek, 11 maj 2015
Gość: klasy dwujezyczne

Witam. 
Czy wszystkie z proponowanych klas, sa klasami dwujezycznymi?

 

Odp.: Nie wszystkie. Klasy A (akademicka) i B (europejska) są klasami dwujęzycznymi, tzn. uczniowie mają 6 godzin tygodniowo języka angielskiego w klasach I, II i III, oraz wybrane przedmioty nauczane w języku polskim i angielskim. 

Klasy C i D będą realizowały język angielski na poziomie rozszerzonym, tj. w klasie I będą miały 3 godziny języka angielskiego tygodniowo, a w klasach II i III - 6 godzin.

Uczniowie klasy E mogą realizować język angielski na poziomie podstawowym (tj. 3 godziny tygodniowo we wszystkich klasach) lub wybrać język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony od drugiej klasy (patrz klasy C i D).


środa, 13 maj 2015
Gość: srednia

Witam.

Czy osoby które nie mają świadectwa z paskiem, mają duza szansę dostania się do szkoły?

 

Odp.: Mają szansę. Na sumę punktów rekrutacyjnych wpływ mają:

wyniki z egzaminów gimnazjalnych,

oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji do danej klasy,

świadectwo z wyróżnieniem,

szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,

praca w charakterze wolontariusza.

W sumie zdobyć można maksymalnie 200 punktów, w tym za świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów.


środa, 13 maj 2015
Gość: klasa medialna

Witam.
Cytuję: 'To klasa z poszerzeniem podstaw programowych z języka polskiego, języka angielskiego i trzeciego przedmiotu wybranego przez uczniów tej klasy (wśród przedmiotów cieszących się zainteresowaniem jest geografia, wiedza o społeczeństwie i biologia)' A więc można wybrać np. biologię, czy trzeba koniecznie wybrać przedmioty typu: medioznawstwo? :)

Odp.: Medioznawstwo to przedmiot uzupełniający, nie rozszerzenie. Można zatem wybrać język polski, język angielski, biologię (jako rozszerzone) i jeszcze medioznawstwo (jako uzupełniający).


środa, 13 maj 2015
Gość: Egzamin do klasy dwujęzycznej

Należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w egzaminie do klasy dwujęzycznej? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim terminie. Serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

 

Odp.: Tak. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 2 czerwca, godzina ustalana jest dla każdego kandydata indywidualnie. Ewentualnie, jeśli kandydat nie może przystąpić do sprawdzianu w tym dniu, ustalono termin dodatkowy - 10 czerwca. Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 29 maja (nie trzeba osobiście). 


czwartek, 14 maj 2015
Ola1: Basen

Witam, myślę nad pójściem do dwójki, jednak zraża mnie basen, bo bardzo nie lubię plywać. Czy pływanie jest obowiązkowe (np w ramach WF-u)? I czy wystarczy kartka od rodziców ze zwolnieniem z pływania? Jak to wygląda?

 

Odp.: Akurat nie mamy basenu :) Dysponujemy salą gimnastyczną i siłownią. Zapraszamy!


sobota, 16 maj 2015
Gość: klasa dwujęzyczna

Witam! Czy ciężko jest zdać egzamin do klasy dwujęzycznej? Jak się do niego najlepiej przygotować? (niestety ominęły mnie terminy zajęć przygotowujących).

 

Odp.: Nie jest trudno. Celem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest sprawdzenie predyspozycji, potencjału ucznia. Proszę się nie obawiać.

Żeby się przygotować można na przykład:

- poćwiczyć opisywanie zdjęć (z gazet lub podręcznika z gimnazjum): kto jest na zdjęciu? gdzie się znajduje? co robi? 

- przypomnieć sobie podstawowe zwroty w języku angielskim: np. czy mogę prosić o ...? jak dojść do...? 

- poćwiczyć opowiadanie o swoich zainteresowaniach np. muzyce, książce, o zdarzeniach z przeszłości, np. o najlepszej/ najgorszej wycieczce szkolnej, imprezie urodzinowej, posiłku itp.


niedziela, 17 maj 2015
Gość: liceum plastyczne

Witam! Chciałabym się dowiedzieć z z jakich przedmiotów są liczone punkty, żeby dostać się do liceum plastycznego?  Ile trzeba mieć punktów? Czy egzamin ustny jest w formie pytania? 

 

Odp.: Witam! Odsyłam na stronę Liceum Plastycznego [kliknij] gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat rekrutacji.


czwartek, 21 maj 2015
Gość: KLASA MENEDŻERSKA

Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy tym dodatkowym przedmiotem do wyboru jest obojętnie jaki przedmiot? Czy są wymienione poszczególne przedmioty? Myślę nad fizyką jako trzecim przedmiotem :) Chciałabym wiedzieć, ponieważ myślę nad właśnie tą klasą a klasą akademicką, jednak w klasie akademickiej jest oddział dwujęzyczny. 

 

Odp.: Fizyka może być tym trzecim przedmiotem. Jeśli będzie wystarczająca liczba chętnych na takie rozszerzenie w klasach pierwszych, wtedy oczywiście powstanie taka grupa.  Przy takich zainteresowaniach warto byłoby jednak zastanowić się nad klasą akademicką, gdzie realizowane jest rozszerzenie z matematyki, fizyki, angielskiego i można wybrać kolejny przedmiot rozszerzony. To, że jest to oddział dwujęzyczny, nie powinno być przeszkodą, a zachętą. W klasie dwujęzycznej łatwiej i szybciej przyswaja się język angielski. 


czwartek, 21 maj 2015
Gość: Laureat

Zaświadczenie o tytule laureata trzeba donieść razem z wnioskiem, czy dopiero ze świadectwem ?

 

Odp.: Jeśli to zaświadczenie jest podstawą zwolnienia ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej należy je przynieść od razu z wnioskiem. Jeśli nie, może być później. Zaświadczenie będzie potrzebne w czasie wprowadzania ocen do systemu.


piątek, 22 maj 2015
Gość: klasa dwujęzyczna

Witam, 

Mam pytanie czy trudny jest egzamin do klasy dwujęzycznej ? Czy ten kurs przygotowujący bardzo pomaga aby zadać egzamin? Czy uczeń czwórkowy ma jakieś szanse na zdanie tego egzaminu? Dziękuje za odpowiedz :)

 

Odp.: Sprawdzian uzdolnień kierunkowych ma za zadanie przede wszystkim sprawdzić predyspozycje do nauki języka angielskiego. Uzyskanie czwórki z angielskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum świadczy o tym, że kandydat jest "dobry" z tego przedmiotu, co zapewne potwierdzi pozytywny wynik sprawdzianu. 

Kurs pomógł o tyle, że pozwolił kandydatom zapoznać się z typami zadań, przećwiczyć je, jednocześnie powtórzyć materiał przed egzaminem gimnazjalnym z języka angielskiego. Zapraszamy!


sobota, 23 maj 2015
Gość: Niemcy

Dzień dobry.

Bardzo ciekawi mnie czy będzie możliwość zorganizowania wymian z uczniami z Niemiec. :)

 

Odp.: Niewykluczone, że w tym roku uda się nam taką wymianę zorganizować.


sobota, 23 maj 2015
Gość: Rekrutacja

Witam. Bardzo się boję, że mogę nie dostać się do waszej szkoły. Nie mam świadectwa z paskiem ale liczą się tylko 3 wybrane przedmioty plus język polski, prawda? Więc nie muszę obawiać się o inne przedmioty, z których jestem słabsza? 

 

Odp.: Liczą się te 4 przedmioty, które zostały podane w regulaminie rekrutacji do danej klasy.


sobota, 23 maj 2015
Powered by Phoca Guestbook
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok