OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

Szkolny kiermasz podręczników

13 lipca w godz. 9.00-10.00 zapraszamy na kiermasz używanych podręczników dla klas pierwszych. Zapraszamy zarówno uczniów, którzy chcą sprzedać podręczniki do klasy I jak i tych, którzy chcą je kupić.

Informacja o stypendium dla uczniów terenów wiejskich

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
w dniu 3 lipca na godzinę 12:00.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się na sali gimnastycznej w piątek

  • na godzinę 9:30 dla klas drugich LO i LP oraz trzeciej LP, później spotkania w klasach z wychowawcami,
  • na godzinę 10:30 dla OSSP oraz klas pierwszych LO i LP, później spotkania w klasach z wychowawcami.

Po uroczystości odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

 

Katecheci zachęcają również do uczestnictwa w Mszy Świętej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbędzie się w kościele WNMP w Wodzisławiu Śląskim o godzinie 8:00.

Współpraca z Wydziałem Górnictwa i Geologii

W dniu 6 czerwca br. w Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej doszło do podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Dziekanem Wydziału prof.dr. hab. inż. Franciszkiem Plewą a dyrektorem naszej szkoły, mgr Wojciechem Komorkiem. Współpraca ta została zainicjowana przez przedstawiciela uczelni, a zarazem naszego absolwenta - mgr. inż. Dawida Gajdę - doktoranta wydziału geologii, z pomocą mgr Danuty Woźnicy – nauczyciela geografii w naszej szkole. Podpisanie umowy wsparte było uczestnictwem 35 naszych uczniów w ciekawych warsztatach i wykładach na terenie uczelni. Młodzież miała okazję m.in. zwiedzić największe w naszym kraju muzeum geologii i złóż oraz halę technologii i laboratorium robotyki.
W ramach podpisanej umowy od września 2018 r. uczniowie II LO im ks. prof. Józefa Tischnera oraz Liceum Plastycznego, będą mieli okazję korzystać z bezpłatnych warsztatów i wykładów zorganizowanych na terenie partnerskiej uczelni oraz w ramach zajęć w naszej szkole.
Nasza szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi w celu poszerzania horyzontów zainteresowań naszych uczniów oraz pobudzania ich do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

(zdjęcia udostępnione za zgodą administratora strony Facebook Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska.)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Jako osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazuje się Pana Leszka Proszowskiego, pracownika firmy NOWATOR s.c. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 52,
tel: 32 331-48 08

Pomoc rządowa "Dobry Start"

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej można znaleźć informacje na temat programu "Dobry Start", na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej...