OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy...

 

zaloba

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że 16 października 2018 roku zmarła

mgr Stanisława Wieczorek

nauczyciel języka polskiego, niezwykły pedagog, wychowawca, przyjaciel.

Człowiek wielkiego serca, dobroci i skromności.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz uczniowie ZSP.

 

Pogrzeb odbędzie się 20 października 2018 r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu:

31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

2,6,7,8 maja 2019 r.

Korekta planu lekcji

Z dniem 10 września wprowadzone zostają niewielkie zmiany w przydziale sal lekcyjnych oraz planie lekcji klasy IIA. 

Wolontariusze poszukiwani!

AP zdjęcieSZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI poszukują wolontariuszy do kolejnej edycji obu programów. Od tego, ilu znajdziemy wolontariuszy, zależy skala pomocy, z jaką dotrzemy do ubogich rodzin i dzieci w potrzebie. Wolontariusz może zyskać nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale również możliwość zyskania kluczowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych z działaniami projektowymi, organizacją wydarzeń, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Oprócz tego każdy Wolontariusz ma okazję poznać nowych ludzi o podobnych wartościach i nawiązać szereg znajomości z instytucjami czy firmami.
Także w Wodzisławiu Śląskim można zostać wolontariuszem Paczki lub Akademii. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl

Zgłoszenia do 30 września.

 

Więcej o SuperW

Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbędą się 12 września według następującego harmonogramu:

KLASY I LO oraz I LP

  • godz. 17.00 spotkanie ogólne
  • godz. 17.45 spotkanie z wychowawcami

KLASY II LO, III LO, II/III/IV LP, IV OSSP

  • godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami
  • godz. 17.45 spotkanie ogólne
  • godz. 18:15 omówienie procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym

Klasa III OSSP

  • godz. 17:00 omówienie procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym
  • godz. 17:45 spotkanie ogólne
  • godz. 18:15 spotkanie z wychowawcą

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września w dwóch turach:

  • 9:30 - wszystkie klasy pierwsze LO i LP oraz klasy drugie LO,
  • 10:30 - pozostałe klasy LO, LP oraz OSSP.

Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

Katecheci zapraszają na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śl. (przy rynku) o godzinie 8:00.

Szkolny kiermasz podręczników

13 lipca w godz. 9.00-10.00 zapraszamy na kiermasz używanych podręczników dla klas pierwszych. Zapraszamy zarówno uczniów, którzy chcą sprzedać podręczniki do klasy I jak i tych, którzy chcą je kupić.

Informacja o stypendium dla uczniów terenów wiejskich

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego.

Czytaj więcej...