ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Wodzisławiu Śląskim

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
w dniu 3 lipca na godzinę 12:00.