LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Wyprawka szkolna

Informujemy, że w ramach programu "Wyprawka szkolna" uczniowie niepełnosprawni (słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pełna dokumentacja programu dostępna jest w gabinecie pedagoga szkolnego. Wypełniony wniosek należy złożyć do Dyrektora szkoły do dnia 30 września 2019 r. 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok